KUSTUTUSLAUSE

Mis on Accessi kustutuslause?

Üks Accessi töövahendeid on Kustutuslause. Right and Wrong, Good and Bad,POD and POC, All 9, Shorts, Boys and Beyonds (eesti k. Õige ja Vale, Hea jaHalb, POD = hävitushetk, POC = loomishetk, kõik üheksa, lühendid, poisikesed ja veel).

Loodud Gary Mc.Douglase ja Dr.Dain Heeri poolt.
See Kustutuslause on kavandatud selleks, et energiad pinnale kutsuda ning need kustutada. Detailsemalt on see lahti seletatud baasklassis, kuidlisatud siia, et saaksid kogeda natukene seda, mida Access endast kujutab ning aidata sul õppida barse. Õnneks ei pea sa seda mõistma, et see töötaks. See on kavandatud mööda minema sinu loogilisest meelest. Kui su loogiline meel suudaks lahendada kõiki neid asju, mis su elus ei toimi, siis kas ta poleks seda juba teinud?
See kustutuslause on kujundatud nii, et see pääseks ligi sinu „hullumeelsele meelele“, kus peituvad kõik vastused elu kohta, mida sa lood. Lühidalt öeldes, mida kustutuslause küsib, on see, mille kohta lood ebateadlikkust ja mis hoiab sind kinni selles reaalsuse osas, mida sooviksid muuta. Selleks, et mingi asi sinu jaoks ei toimiks, tuleb sul olla valmis mitte tajuma, teadma, olema või vastu võtma mingit aspekti sellest. Kustutuslause on loodud selleks, et see mööduks sinu mõtlevast loogilisest meelest. See on kavandatud nii, et ta annaks sulle rohkem teadlikkust ja rohkem oskusi toimida teadvusest, isegi kui sa ei mõista neid sõnu ja kui sa tunnetuslikult ei tea, mis täpselt seda piirangut loob.

Küsimuse eesmärk on esile tuua nii palju piirangute ja hinnangute energiat kui võimalik selle kohta, mida puhastad ning seejärel paisata see kustutuslausega eksistentsi. Järgneva kustutuslausena on Accessis kasutusel lühendid erinevate energiate kohta, mida palume kustutada.

 

 

Right & Wrong, Good & Bad: See esindab seda „Mis on selle juures õiget, head, ideaalset ja korrektset ning mis on selle juures vale, halba, kohutavat, õelat, pahelist ja jubedat.“ Need asjad, mida hindame õige, hea, perfektse ja/või korrektsena jäävad meie külge kõige enam, sest me ei soovi neist lahti lasta, olles otsustanud, et need on meie jaoks õiged.
POC tähistab mõtete, tunnete ja emotsioonide loomishetke, mis järgnesid koheselt sinu otsusele seda omada.

POD tähistab hävitushetke. Kõiki neid viise, kuidas oled end hävitanud selleks, et see eksisteeriks, mida sa nüüd
kustutad.

All 9 esindab üheksat kihti kõike seda, mida energeetiliselt puhastame.Pikk versioon sellest hõlmab järgnevaid küsimusi:

1. Kuidas oleme me teinud selle õigeks, heaks, perfektseks ja korrektseks või valeks, kohutavaks, jubedaks,vastikuks, õelaks ja paheliseks?

2. Kuidas see meid vähendab?

3. Kuidas teeb see meid absoluutselt, täielikult, pöördumatult, lõpmatult, üleni ja igavesti tähendusetuks?

4. Mis on preemiad, mis teevad selle õigeks, heaks, perfektseks ja korrektseks või valeks, kohutavaks, jubedaks, vastikuks, õelaks ja paheliseks?

5. Olles [_______] mis valikuid oleme me teinud või tegemas?

6. Olles [_______] millised loomingud loovad pühendumist meie piiranguteloomingutele?

7. Olles [_______] kui palju dimensioonilisi piiranguid hoiavad seda eksistentsis?

8. Olles [_______] kui palju kontrolle, definitsioone, piiranguid, vorme, struktuure, tähtsusi, lineaarsust ja kontsentrilisust sa kasutad, et hoida seda eksistentsis?

9. Olles [_______] mida pole sa tahteline hävitama, mis hoiab seda eksistentsis?

 

Shorts: esindab „Mis on selle juures tähendusrikast, mis on selle juures tähendusetut ehk mõttetut, mis on selle eest karistus, mis on selle eest tasu?“ See on lühike versioon. Pikk versioon sellest on: Mida [_____] tähendab meile? Kuidas teeme me selletähendusetuks? Mille eest karistame ja piiname ennast sellega seoses? Mis on selleautasud? Mitu kihti või mittekihti meil on sellega seoses? Kui palju sentimentaalsustja mõttetut sentimentaalsust on meil sellega seoses?

Boys: esindab tuumasfääre. Need on enne-sõnalised. Põhimõtteliselt on tegemist nende valdkondadega meie elus, kus oleme üritanud midagi tulutult, kuid järjepidevalt korda saata. Oled sa kunagi üritanud kõiki sibula kihte eemaldada, kuid jõudnud mitte millegi muu kui pisarateni? Kui sa ei jõua kunagi probleemi tuumani, siis tegeled selle tuumasfääridega. Suur osa sellest, millelt oleme üritanud sibulakihte koorida, polegi tegelikult üldse sibul, vaid kihiline sfäär tuuma ümber. Tuumasfäärid on kui laste mullipiibud, mille sees on viis väikest koda ja millesse puhudes täituvad need mullidega. Sa teed ühe katki ja see täitub uuesti, sa teed teise katki ja see täitub uuesti ning probleem ei kao kunagi ära. Selle algallikas on aga seal, kust puhutakse. Sa üritad muudkui mulle katki teha, kuid probleem ei kaogi kunagi täielikult ära.
Beyonds on tunne või aisting, mis tekib meie kehas ja paneb meid paigale tarduma. Oled sa kunagi saanud arve, mis oli suurem, kui arvasid? Kui saad sellise arve, siis peatub kõik ja tahkestub ajas, ruumis, dimensioonides ja reaalsuses. See ongi kaugepiirilisus. Meie elus on palju piirkondi, kus me tardume. Iga kord kui tardud, on tegemist kaugepiirilisusega, mis hoiab sind vangistuses. See ongi kaugepiirilisuseprobleem: see takistab sul kohal olemast.

Access Consciousness® on registreeritud kaubamärk.
Kõik autoriõigused on kaitstud Access Consciousness on asutatud Gary Mc Douglase ja Dain Heeri poolt.

Vaata, Accessi kaaslooja Dr Dain Heer räägib Kustutuslausest

Access® kustutuslause

by | Feb 14, 2019

Mis siis kui teekond iseendaks olemisele on see mida maailma küsib?

Ära võitle selle reaalsusega, vaid loo täiesti uus reaalsus!

Dain Heer

Kui sa ei peaks kunagi oma valikut õigustama siis mida sa päriselt valiksid?

Gary M. Douglas

KONTAKT

info@siiraltsinule.ee

(+372) 55551655

SOTSIAALMEEDIAS